U Nar. nov., br. 126/19 od 24.12.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 01.01.2020.

U Pravilniku je između ostalog propisano:

- poljoprivrednik koji ima upisano zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu dužan je dostaviti propisane dokaze do 31.12.2020. godine, u protivnom će parcele biti brisane iz ARKOD sustava,

- zemljište obraslo šumom, šikarom, degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina, makijom, garigom, šibljacima i sličnom drvenastom vegetacijom, koje nije pristupačno i prohodno stoci, na kojem nije moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima i na kojem obrada ne može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja i čišćenja, nije poljoprivredno zemljište i ne može se upisati u ARKOD,

- u Prilogu I. Šifrarnika s vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta dodaje se:

Šifra

Vrsta uporabe
zemljišta

Opis i karakteristike

451

Matičnjak loznih podloga i plemki

Poljoprivredno zemljište zasađeno matičnim nasadima vinove loze za proizvodnju reznica podloga ili reznica plemki za cijepljenje.

Natrag