U Nar. nov., br. 120 od 9. prosinca 2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_120_2377.html koji je stupio na snagu 17.12.2019.

Izmjenama Pravilnika je, pored ostalih izmjena, propisano da Iznajmljivač može u vrstama: Soba, Studio apartman, Apartman, Kuća za odmor i Kamp, pripremati i usluživati doručak, a ako u krugu od 15 km cestovne linije nema objekta registriranog za pripremanje i usluživanje jela, iznajmljivač može gostima osim doručka pružati i uslugu polupansiona i/ili punog pansiona.

Isto tako izvršeno je usklađivanje s prethodno navedenim Pravilnikom te se Kamp odmorište – robinzonski smještaj« zamjenjuju riječima: »Objekt za robinzonski smještaj«.

Natrag