U Nar. nov., br. 126/19 od 24.12.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 01.01.2020.

U Pravilniku je između ostalih promjena izmijenjen čl. 6. koji propisuje da se oslobođenje od plaćanja poreza na isporuke dobara ili obavljene usluge ostvaruje podnošenjem elektroničkog zahtjeva za povrat poreza na Obrascu P-DIP. Uz navedeni zahtjev za povrat moraju biti dostavljene preslike računa u elektroničkom obliku, računi moraju sadržavati podatke propisane čl. 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Zahtjev za povrat mora sadržavati podatak o bankovnom računu (uključujući IBAN i BIC) otvorenom u Republici Hrvatskoj na koji će se vratiti plaćeni porez. Ako se zahtjev za povrat odnosi na trošarinske proizvode, uz zahtjev moraju biti dostavljene preslike računa u elektroničkom obliku za trošarinske proizvode.

Državno tijelo nadležno za vanjske i europske poslove potvrđuje ili djelomično potvrđuje zahtjev za povrat poreza u roku od 8 dana od dana njegova zaprimanja ako su ispunjeni propisani uvjeti (podnositelj zahtjeva je osoba koja ima pravo na povrat poreza, ispunjen je uvjet uzajamnosti). Nadalje, Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb nakon potvrđivanja zahtjeva za povrat poreza od strane državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove utvrđuje jesu li dostavljene preslike računa za trošarinske proizvode u elektroničkom obliku. Porezna uprava, Područni ured Zagreb nakon potvrđivanja zahtjeva za povrat poreza od strane državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove utvrđuje: - jesu li uz zahtjev za povrat poreza dostavljene preslike svih računa navedenih u zahtjevu u elektroničkom obliku, - jesu li računi dostavljeni u preslici u elektroničkom obliku izdani u skladu s čl. 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, - je li zahtjev za povrat poreza podnesen u roku.

Zahtjev za povrat poreza podnosi se za kalendarsko tromjesečje, a najkasnije u roku od 3 mjeseca od isteka tromjesečja na koje se zahtjev odnosi. Za kalendarsko tromjesečje podnosi se jedan zahtjev za povrat poreza.

Porezna uprava, Područni ured Zagreb donosi privremeno rješenje u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za povrat poreza državnog tijela nadležnog za vanjske i europske poslove. Nakon donošenja rješenja o odobrenom povratu poreza Porezna uprava, Područni ured Zagreb izvršava povrat poreza uplatom u kunama na račun otvoren u tuzemstvu najkasnije u roku od 10 dana po isteku propisanog roka, a povrat trošarine i posebnog poreza izvršava Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb.

Zahtjevi za povrat poreza koji se odnose na razdoblje do 31.12.2019. podnose se najkasnije do 31.03.2020. na Obrascu P-DIP u papirnatom obliku. Na ove zahtjeve za povrat poreza primjenjuju se odredbe čl. 6. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 81/15 i 1/17), osim odredbi st. 7. i 8. toga članka.

Natrag