U Nar. nov., br. 80 od 28.8.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1.9.2019.

Pravilnikom se propisuje:

  • povećanje neoporezivog iznosa dnevnice u zemlji na 200,00 kn,
  • mogućnost isplate neoporezivih primitaka: naknada za podmirenje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika do 2.500,00 kn; paušalna naknada za podmirenje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kn godišnje; troškovi prehrane radnika nastale za vrijeme radnog odnosa na temelju vjerodostojne dokumentacije do 12.000,00 kn godišnje, troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem; naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka.

Neoporezivi primici propisani ovim Pravilnikom mogu se isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Natrag