Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (Nar. nov., br. 28/19) donesen je temeljem Zakona o tržištu rada (Nar. nov., br. 118/18). Ovim Pravilnikom se uređuje vođenje evidencija Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) te način prijavljivanja nezaposlenih osoba, ostalih tražitelja zaposlenja i drugih fizičkih i pravnih osoba koje koriste usluge Zavoda.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_588.html

Natrag