U Nar. nov., br. 108/19 od 8.11.2019. objavljen je Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 16.11.2019.

Pravilnikom se uređuju tehnički uvjeti, uvjeti uporabe i troškovi elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama od strane korisnika i ovlaštenih korisnika informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda. Ovlašteni korisnik je javni bilježnik, odvjetnik, a nadležno državno odvjetništvo kada je to potrebno u pripremi ili vođenju određenog sudskog ili upravnog postupka. Korisnik je fizička osoba koja ima ovlaštenje na pristup putem sustava e-Građani.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 119/15, 23/17 i 106/18).

 

Natrag