U Nar. nov., br. 126/19 od 24.12.2019. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 01.01.2020.

U Pravilniku je između ostalih promjena dopunjen raspored računa iz računskog plana, a na način da se dodaje podskupina 125 Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo, odjeljak 1251 Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo i sljedeći osnovni računi:

12511

Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih

12512

Ispravak vrijednosti potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

12513

Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja

Naprijed navedeni računi kojima se dopunjuje Računski plan primjenjuju se u knjigovodstvenim evidencijama od 01.01.2020. i u financijskom izvještavanju za izvještajna razdoblja od 01.01.2020. godine.

Natrag