U Nar. nov., br. 91 od 27. rujna 2019. objavljen je Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje koji stupa na snagu dana 5. listopada 2019.

Ovim se Pravilnikom propisuju detaljna pravila za doniranje hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u lancu doniranja hrane te sadržaj i način vođenja Registra posrednika u doniranju hrane.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 119/15).

 

Natrag