Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (Nar. nov., br. 28/19) donesen je temeljem Zakona o tržištu rada (Nar. nov., br. 118/18). Ovim Pravilnikom uređuju se aktivnosti koje nezaposlena osoba provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u cilju utvrđivanja statusa nezaposlene osobe, pripreme za zapošljavanje i zapošljavanja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_586.html

Natrag