Povećanje plaće u državnim i javnim službama od 1.1.2019. (Nar. nov., br. 2/19)

U Nar. nov., br. 2/19 od 4. siječnja 2019. objavljeni su Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama.

Potpisom Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike od 21. prosinca 2018. (Nar. nov., br. 112/17 i 12/18), ugovorne strane suglasno su utvrdile da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2019. godini iznositi kako slijedi:

  • od 1. siječnja 2019. do 31. kolovoza 2019. - 5.584,19 kuna bruto (počevši s plaćom za mjesec siječanj 2019. koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2019.
  • od 1. rujna 2019. pa nadalje – 5.695,87 kuna bruto (počevši s plaćom za mjesec rujan 2019. koja će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2019. godine).

Još ranije, Sporazumom o osnovici za plaće u javnim službama od 27. studenoga 2018. Vlada RH i sindikati javnih službi postigli su Sporazum da će se osnovica za plaće u javnim službama povećati za 3% (tri posto) počevši od 1. siječnja 2019. i nadalje dodatno za 2% (dva posto) počevši od 1. rujna 2019. godine. Uvećanjem za 3% i dodatna 2% prethodno važeće osnovice za javne službe (5.421,54 kn) dolazi se do iznosa osnovice istovjetne onoj iz Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Prema tome, za obračun osnovne plaće u državnim i javnim službama, počevši s plaćom za siječanj 2019. koja će biti isplaćena u veljači 2019., primjenjuje se nova osnovica u iznosu od 5.584,19 kuna bruto, a osnovica u iznosu od 5.695,87 kuna bruto primjenjiva je počevši s plaćom za mjesec rujan 2019. koja će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2019. godine.

Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ugovorne strane su suglasne da će o visini jednokratnih materijalnih prava (regres, dar za Sv. Nikolu i nagrada za božićne blagdane), ugovorenih Kolektivnim ugovorom ponovno pregovarati u prvoj polovini 2019. godine, najkasnije prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje i da će se ugovoriti dodatkom Kolektivnom ugovoru.

Natrag