U Nar. nov., br. 74/19 od 2. kolovoza 2019. objavljena je Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti graditeljstvo i turizam i ugostiteljstvo, koja je stupila na snagu 3. kolovoza 2019.

Odlukom se povećava godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo za 1.000 dozvola i u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo za 500 dozvola.

Povećanje je izvršeno u odnosu na utvrđenu godišnju kvotu dozvola u djelatnosti Graditeljstvo od 18.800 dozvola za novo zapošljavanje stranaca te u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo od 10.911 dozvola za novo zapošljavanje stranaca i 7.200 dozvola za sezonski rad.

Pregled povećanja godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u djelatnosti Graditeljstvo te djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo je sastavni dio ove Odluke.

Natrag