Označavanje vozila u javnom cestovnom prijevozu

Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 41/18) propisani su uvjeti i način obavljanja djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, a Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Nar. nov., br. 50/18; u nastavku: Pravilnik) posebni uvjeti koje moraju ispunjavati vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta kao i  vozila kojima se obavlja prijevoz putnika i tereta za vlastite potrebe čiji su vlasnici ili korisnici fizičke osobe - obrtnici ili pravne osobe.

Posebni uvjeti propisani su ovisno o namjeni vozila i to za:

  • osobne automobile namijenjene za autotaksi prijevoz,
  • osobne automobile namijenjene za javni prijevoz putnika,
  • autobuse i teretna vozila.

1. Osobni automobili namijenjeni za autotaksi prijevoz

Ovi automobili moraju ispunjavati posebne uvjete propisane čl. 3. Pravilnika te ¾ ne smije biti stariji od sedam godina (a od 1.1.2021. pet godina) i  moraju imati: - ugrađen taksimetar odobrenog tipa, ovjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije - cjenik autotaksi usluga postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije - oznaku »TAXI« na krovu vozila - najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila - ugrađen i ispravan klima-uređaj - ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) - ugrađeno treće kočiono svjetlo - ugrađeno stražnje svjetlo za maglu - ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača - ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera - na vanjskim bočnim stranama istaknutu najmanje riječ TAXI te ime i prezime i prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv i sjedište trgovačkog društva, a visina slova ne smije biti manja od 30 mm - ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima i - ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima.

2. Osobni automobil namijenjen za javni prijevoz putnika

Osobni automobili namijenjeni za javni prijevoz putnika moraju imati: - oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe - obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu navedeni podaci u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, a visina slova u predmetnoj oznaci ne smije biti manja od 15 mm - najmanje troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila - ugrađen i ispravan klima-uređaj - ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) - ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača - ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe - čistu i neoštećenu unutrašnjost vozila odnosno putničke kabine i - pribor za čišćenje unutrašnjosti vozila odnosno putničke kabine.

Osobni automobil kojim se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem kao poseban oblik prijevoza, mora dodatno imati: - čistu i neoštećenu unutrašnjost vozila odnosno putničke kabine - pribor za čišćenje unutrašnjosti vozila odnosno putničke kabine i - ugrađen navigacijski uređaj ili opremu, ne smije biti stariji od pet godina a mora ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

3. Autobusi

Autobusi namijenjeni za javni prijevoz putnika moraju imati - oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe - obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm - čistu i neoštećenu unutrašnjost vozila odnosno putničke kabine - pribor za čišćenje unutrašnjosti vozila odnosno putničke kabine - ispravan uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila - vanjske površine autobusa neoštećene ili uredno sanirane i - sve znakove obavijesti i natpise unutar autobusa (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.) na hrvatskom jeziku.

Posebno je propisano da autobusi kojima se obavlja javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz ili shuttle prijevoz putnika moraju udovoljavati i uvjetima iz čl. 8., 9., 10. i 11. Pravilnika, s tim da svi autobusi moraju ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

4. Teretna vozila

 Teretna vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz tereta mora imati: - istaknutu oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza tereta, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm i - vanjske površine vozila neoštećene ili uredno sanirane, te - ispunjavati i uvjete propisane posebnim propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama i tehničke uvjete za vozila u prometu na cestama.

Da vozilo ispunjava posebne uvjete dokazuje se Potvrdom  koju izdaje stanica za tehnički pregled vozila pri svakom redovnom tehničkom pregledu vozila, a na osnovi izvršenog pregleda u kojem se utvrđuje ispunjava li vozilo posebne uvjete iz Pravilnika. Za nova vozila potvrda se izdaje pri prvom periodičkom tehničkom pregledu ili pri prvom dolasku vozila na stanicu za tehnički pregled.

Prijevozniku koji obavlja javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe vozilima koja ne zadovoljavaju posebne uvjete zapriječena je novčana kazna za:

  • pravnu osobu - domaći prijevoznik, pravnu osobu - prijevoznik EU i pravnu osobu - strani prijevoznik ili drugu pravnu osobu od 15.000,00 do 50.000,00 kn, za fizičku osobu - obrtnika od 15.000,00 do 50.000,00 kn, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 7.000,00 do 15.000,00 kn.

 

 

Natrag