U Nar. nov., br. 113 od 22.11.2019. objavljena je Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.  koja stupa na snagu 30. studenoga 2019.

Natrag