U Nar. nov., br. 45 od 3.5.2019. objavljena je Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva koja stupa na snagu i primjenjuje se od 1. lipnja 2019. godine.

Primjena Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, zaključenoga 25. veljače 2019. i objavljenoga u »Narodnim novinama« broj 28/2019, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

Natrag