U Nar. nov., br. 48/19 od 12.5.2019. objavljena je Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 20.5.2019.

Odlukom se propisuje trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora te broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2019./2020.

Nastavna godina počinje 9.9.2019., a završava 17.6.2020. godine, odnosno 22.5.2020. za učenike završnih razreda srednje škole.

Natrag