U Nar. nov., br. 37 od 11.4.2019. objavljena je Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće koja je stupila na snagu 29. ožujka 2019. godine.

Ovom Odlukom osniva se stručno povjerenstvo za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), propisuje njegov sastav, zadaće, visina nagrade i naknade troškova njegovim članovima te način rada. Povjerenstvo je savjetodavno tijelo ministra nadležnog za rad, koje se osniva u cilju praćenja kretanja u području minimalne plaće, analize utvrđenog stanja i davanja stručnih preporuka Ministru u postupku izrade obrazloženog prijedloga visine minimalne plaće Vladi Republike Hrvatske.

Natrag