U Nar. nov., br. 108/19 od 8.11.2019. objavljena je Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2020.

Odlukom se određuje visina naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, koju Središnji registar osiguranika zaračunava obveznim mirovinskim društvima. Naknada iznosi 3,00 kn po članu obveznog mirovinskog fonda. Obračun naknade obavlja se na dnevnoj osnovi, prema prosječnom broju članova u obveznom mirovinskom fondu u mjesecu za koji se zaračunava naknada, a račun se ispostavlja do osmog u mjesecu za prethodni mjesec.

Natrag