U Nar. nov. br. 3 od 9. siječnja 2019. objavljena je  Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 250 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 800 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 805 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 810 (izmijenjen) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_3_73.html.

Objavljuju se Međunarodni revizijski standardi koje je pripremio Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenje (International Auditinig and Assurance Standards Board, IAASB), u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora uz odobrenje IFAC-a prevela na hrvatski jezik:

  1. Međunarodni revizijski standard 250 (izmijenjen) – Razmatranje zakona i regulative u reviziji financijskih izvještaja., izdanje 2016. – 2017.
  2. Međunarodni revizijski standard 800 (izmijenjen) – Posebna razmatranja – revizije financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s okvirima posebne namjene, izdanje 2016. – 2017.
  3. Međunarodni revizijski standard 805 (izmijenjen) – Posebna razmatranja – revizije pojedinačnih financijskih izvještaja i određenih elemenata, računa ili stavaka financijskih izvještaja, izdanje 2016. – 2017.
  4. Međunarodni revizijski standard 810 (izmijenjen) – Angažmani radi izvješćivanja o sažetim financijskim izvještajima, izdanje 2016. – 2017.
Natrag