U Nar. nov., br. 126/19 od 24.12.2019. objavljena je Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2020. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 25.12.2019.

Mirovinsko osiguravajuće društvo može u 2020. godini naplatiti na ime naknade troškova koje naplaćuje iz doznaka obveznog mirovinskog fonda najviše do:

– 1,5 % od primljene doznake jednokratno i

– 0,17 % od primljene doznake godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine.

Natrag