U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljena je Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.4.2019.

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj (RH) koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama RH, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. iznosi 6.242 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12. od 20. veljače 2019., iznose:

– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 1.061 kn,

– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.248 kn,

– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.373 kn.

Natrag