U Nar. nov. br. 3 od 9. siječnja 2019. objavljena je  Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_3_68.html koja se primjenjuje od 1. siječnja 2019.

U odnosu na način financiranja HGK za 2018. godinu, u 2019. nema nikakvih promjena – obveznici, kriteriji i visina članarine je nepromijenjena.

Natrag