Od kada u mirovinu od 1.1.2020.?

Hrvatski sabor je u mjesecu listopadu, uvažavajući volju hrvatskih građana, prihvatio izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/19) kojima su u cijelosti preuzeti prijedlozi iz zahtjeva građanske inicijative „67 je previše“. Navedenim izmjenama Zakonom će se od 1. siječnja 2020. ublažiti uvjeti za ostvarivanje starosne i prijevremene starosne mirovine, neće se uvesti stroži uvjeti za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika, a ublažiti će se i umanjenje prijevremene starosne mirovine.

U 2020. godini uvjet dobi za ove mirovine za žene će se povećati za 2 mjeseca, a nakon toga za 3 mjeseca godišnje, umjesto za 4 mjeseca prema dosadašnjem zakonu. U istom opsegu će se povećati i uvjet mirovinskog staža za prijevremenu starosnu mirovinu. To znači da će u 2020. godini žene ostvariti starosnu mirovinu sa 62 godine i 6 mjeseci života uz 15 godina mirovinskog staža, a prijevremenu starosnu mirovinu sa 57 godina i 6 mjeseci života i 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža.

Za sve koji će ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, polazni faktor za određivanje mirovine određivat će se tako da će se polazni smanjiti za 0,2% (umjesto 0,3%) svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu prije navršene dobi osiguranika propisane za stjecanje prava na starosnu mirovinu.

O navedenom, kao i ostalim izmjenama Zakona možete pročitati u članku Lj. Marušić: Izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2020. objavljenom u TEB-ovom časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 11/19.

Natrag