Izmjene Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (u nastavku: Zakon) odnose se na:

  • plaćanje upravne pristojbe prema propisanom iznosu upravne pristojbe u kunama po kilovatu (kW) odnosno kubičnom centimetru (cm3), ovisno o godini starosti rabljenog motornog vozila, a propisuje se posebnim propisom kojim se uređuje plaćanje upravnih pristojbi za pojedina pismena i radnje te iznose tih pristojbi. U bitnom, pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koja se plaća posebni porez na motorna vozila. Mjerna jedinica za snagu motora za motocikle jesu kubični centimetri i isti služe za izračun upravne pristojbe kod stjecanja rabljenog motornog vozila.
  • oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za srodnike u uspravnoj liniji (npr. potomak, predak, posvojenik) koji rabljeno motorno vozilo stječu na temelju ugovora o darovanju uz uvjet da je to vozilo prethodno registrirano na darovatelja. Naime, upravna pristojba ne plaća se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju, ako je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj registrirano na darovatelja, a stjecatelj je bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu.
Natrag