U Nar. nov., br. 66/19 od 10. srpnja 2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti koji stupa na snagu 18. srpnja 2019. godine.

S obzirom na to da je inspekcijske poslove u područjima iz djelokruga koje određuje Zakon o Državnom inspektoratu (Nar. nov., br. 115/18) od 1. travnja 2019. godine preuzeo Državni inspektorat, bilo je potrebno izmijeniti odredbu čl. 8. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (Nar. nov., br. 61/11), koja se odnosi na poslove obavljanja inspekcijskog nadzora nad provedbom Zakona.

Natrag