U Nar. nov., br. 66/19 od 10. srpnja 2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika koji stupa na snagu 18. srpnja 2019. godine, osim čl. 1. st. 2. i 3. i čl. 2. st. 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine (odredbe koje se odnose na glavnog vatrogasnog inspektora i glavnog vatrogasnog zapovjednika).

Radi usklađivanja s promjenama u ustrojstvu tijela državne uprave, ovim Zakonom se glavni državni inspektor i glavni vatrogasni inspektor, kao čelnici tijela državne uprave, predlažu utvrditi dužnosnicima u smislu ovoga Zakona te se za navedene položaje predlaže utvrditi koeficijent za obračun plaće. Također, novim Zakonom o sustavu državne uprave, dosadašnji nazivi čelnika državnih upravnih organizacija (ravnatelja državnih upravnih organizacija) zamjenjuju se nazivom glavni ravnatelji državne uprave, državnog zavoda i državnog ravnateljstva, a također se mijenja način upravljanja upravnim organizacijama u sastavu ministarstva tako da se dosadašnji dužnosnički položaji pomoćnika ministara zamjenjuju radnim mjestima rukovodećih državnih službenika, te se ovim Zakonom, radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave, utvrđuju novi nazivi čelnika državnih upravnih organizacija i brišu se naziv i koeficijent za pomoćnika ministra. Zakon se ujedno usklađuje sa Zakonom o sudovima (Narodne novine, br. 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18).

Natrag