U Nar. nov., br. 78 od 21. 8. 2019.  objavljena je Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koja se primjenjuje od 01. kolovoza 2019. do zaključenja Dodatka II. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a najduže do 31. listopada 2019.

Natrag