Državni zavod za statistiku objavljuje da Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2019. u odnosu na prosinac 2018. iznosi 100,1.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_20_435.html

Natrag