U Nar. nov., br. 50/19 od 17. svibnja 2019. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u travnju 2019. koji u odnosu na ožujak 2019. iznosi 100,6.

Natrag