Državni zavod za statistiku objavljuje da Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2019. u odnosu na rujan 2019. iznosi 100,4.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_112_2254.html

Natrag