U Nar. nov., br. 1/18 objavljena je nova Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima i iznosi 4,09% (za referentno razdoblje od 1.5.2017. do 31.10.2017.).

Na temelju te stope izračunava se stopa zatezne kamate, koja se od 1. siječnja 2018. primjenjuje u visini od 9,09% na sljedeće odnose:

-   na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze (4,09% - 3 + 8) u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 - Stečajni zakon i 78/15 - Zakon o obveznim odnosima), te

-   na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava (4,09% + 5) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08 i 78/15).

Na ostale odnose (koji dakle nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori odnosno ugovori između trgovaca i osoba javnog prava) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima od 1. siječnja 2018. primjenjuje se stopa zatezne kamate u visini od 7,09% (4,09% + 3).

U nastavku se daje pregled stopa zateznih kamata od početka primjene kune, koje su se utvrđivale na razini godine odgovarajućim Odlukama, a od 1.1.2008. primjenom Zakona o obveznim odnosima, te od 30.6.2013. primjenom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u odnosu na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze).

Zatezne kamate od 1.1.2018. _ tablica

Natrag