Zatezne kamate od 1.1.2018.

U Nar. nov., br. 1/18 objavljena je nova Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima i iznosi 4,09% (za referentno razdoblje od 1.5.2017. do 31.10.2017.).

Na temelju te stope izračunava se stopa zatezne kamate, koja se od 1. siječnja 2018. primjenjuje u visini od 9,09% na sljedeće odnose:

  • na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze (4,09% - 3 + 8) u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 – Stečajni zakon i 78/15 – Zakon o obveznim odnosima), te
  • na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava (4,09% + 5) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08 i 78/15).

Na ostale odnose (koji dakle nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori odnosno ugovori između trgovaca i osoba javnog prava) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima od 1. siječnja 2018. primjenjuje se stopa zatezne kamate u visini od 7,09% (4,09% + 3).

U nastavku se daje pregled stopa zateznih kamata od početka primjene kune, koje su se utvrđivale na razini godine odgovarajućim Odlukama, a od 1.1.2008. primjenom Zakona o obveznim odnosima, te od 30.6.2013. primjenom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u odnosu na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze).

Razdoblje

Zatezni kamatnjak

od dana

do dana

godišnje

Odluke

30.5.1994.

30.6.1994.

30%

1.7.1994.

7.5.1996.

22%

8.5.1996.

10.9.1996.

24%

11.9.1996.

30.6.2002.

18%

1.7.2002.

31.12.2007.

15%

Zakon o obveznim odnosima                                                                trgovački ugovori / ostali odnosi

1.1.2008.

30.6.2011.

17% / 14%

1.7.2011.

31.7.2015.

15% / 12%

1.8.2015.

31.12.2015.

10,14% / 8,14%

1.1.2016.

30.6.2016.

10,05% / 8,05%

1.7.2016.

31.12.2016.

9,88% / 7,88%

1.1.2017.

30.6.2017.

9,68% / 7,68%

1.7.2017.

31.12.2017.

9,41% / 7,41%

1.1.2018.

30.6.2018.

9,09% / 7,09%

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi                                 poslovne transakcije

30.6.2013.

31.12.2013.

12,40%

1.1.2014.

30.6.2014.

12,35

1.7.2014.

31.12.2014.

12,29%

1.1.2015.

30.6.2015.

12,14%

1.7.2015.

31.7.2015.

12,13%

1.8.2015.

31.12.2015.

10,14%

1.1.2016.

30.6.2016.

10,05%

1.7.2016.

31.12.2016.

9,88%

1.1.2017.

30.6.2017.

9,68%

1.7.2017.

31.12.2017.

9,41%

1.1.2018.

30.6.2018.

9,09%

Natrag