U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljen je Zakon o udomiteljstvu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2240.html koji stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Zakonom o udomiteljstvu osigurat će se mogućnost obavljanja udomiteljstva kao zanimanja za sve  korisnike i kao specijaliziranog udomiteljstva za djecu sa složenijim i specifičnim potrebama.

Zakonom je i dalje omogućeno obavljanje tradicionalnog i srodničkog udomiteljstva, a povećava se i naknada za  rad udomitelja i uložen trud u skrbi o korisnicima svim udomiteljima.

Natrag