U Nar. nov., br. 99 od 9.11.2018. objavljen je Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_11_99_1911.html koji stupa na snagu 17.11.2018.

Zakon uređuje način provedbe projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije  i projekata tehničke pomoći koje provode tijela javne uprave te način sudjelovanja, prava i obveze tih tijela i stručnjaka u tim projektima.

Natrag