U Nar. nov., br. 118/18 od 27.12.2018. objavljen je novi  Zakon o minimalnoj plaći koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.  Navedenim Zakonom propisuje se način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, rokovi njezina utvrđivanja i provedba nadzora nad njegovom primjenom.

Novi Zakon više ne predviđa umanjenje osnovice za obračuna doprinosa na plaću, međutim, prema prijelaznim odredbama tog Zakona,  za radnike za koje je poslodavac do stupanja na snagu ovoga Zakona ostvarivao pravo na umanjenu osnovicu sukladno čl. 2. st. 4. Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov.,  br. 39/13. i 130/17.), mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja umanjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. za 50 % te za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. za 25 %.

Natrag