U Nar. nov., br. 99 od 9.11.2018. objavljen je Zakon o lovstvu  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_11_99_1913.html koji stupa na snagu 17.11.2018.

Ovim se Zakonom uređuje gospodarenje lovištem i divljači, koje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova. Ovaj se Zakon primjenjuje na divljač odnosno ovim Zakonom određene životinjske vrste koje slobodno žive u prirodi, na površinama namijenjenim za uzgoj ili intenzivni uzgoj i razmnožavanje u svrhu lova i korištenja.

Natrag