U Nar. nov., br. 29 od 28.3.2018. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima koji stupa na snagu 5. travnja 2018., osim čl. 1., 2., 3., 4. i 5. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2018.

Zakonom o obveznim odnosima  uređuju se osnove obveznih odnosa (opći dio) te ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi (posebni dio).

Natrag