U Nar. nov., br. 57 od 27.6.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture koji stupa na snagu 5.7.2018.

Ovim Zakonom mijenjaju se pojedine odredbe Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Nar. nov., br. 93/13 - 41/14).

Natrag