U Nar. nov., br. 61 od 11.7.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita koji stupa na snagu 19. srpnja 2018.

Ovim se Zakonom u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima uređuje subvencioniranje stambenih kredita (u daljnjem tekstu: subvencioniranje kredita) koje građani uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće radi rješavanja svojeg stambenog pitanja.

Subvencioniranje kredita Republike Hrvatske građani mogu zatražiti po javnim pozivima koji objavljuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama  na temelju čl. 19. st. 2. ovoga Zakona do 31. prosinca 2020., za svaku kalendarsku, odnosno proračunsku godinu.

Natrag