U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Nar. nov., br. 124/17) mijenjaju se i dopunjuju odredbe čl. 28., 29., 31., 35. i 41., te se dodaje novi čl. 53.a.

Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Nar. nov., br. 108/18) stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_108_2091.html

Natrag