U Nar. nov., br. 61 od 11.7.2018. objavljen je Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori koji stupa na snagu 19. srpnja 2018.
Ovim Zakonom uređuje se status, ustroj, poslovi i zadaci, članstvo i način financiranja Hrvatske poljoprivredne komore. Komora je samostalna, stručna i poslovna organizacija osnovana radi:
– promicanja, zaštite i zastupanja interesa članova Komore
– edukacije i savjetovanja članova Komore
– pružanja potpore članovima Komore u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora
– promicanja vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnom društveno-gospodarskom razvitku zemlje.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine«, br. 30/09., 127/10. i 50/12.).

Natrag