U Nar. nov., br. 99 od 9.11.2018. objavljen je Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_11_99_1914.html koji stupa na snagu 17.11.2018.

Ovim se Zakonom propisuju djelatnost, svrha i ustroj Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata udjeli se dodjeljuju sukladno kriteriju vremena sudjelovanja u Domovinskom ratu odnosno vremenu i razdoblju provedenom u borbenom sektoru te zatočeništvu u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu.

Natrag