U Nar. nov., br. 115 od 20.12.2018. objavljen je Zakon o državnom inspektoratu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2243.html  koji stupa na snagu 1. travnja 2019.

 Zakonom se uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost.

Zakonom se objedinjavaju inspekcijski poslovi nad primjenom propisa kojima se uređuju obavljanje djelatnosti trgovine, ugostiteljske djelatnosti, pružanja usluga u turizmu, te drugih uslužnih djelatnosti, a koje djelatnosti su opterećene inspekcijskih nadzorima.

Zakonom se uređuju inspekcijski poslovi koji se preuzimaju iz djelokruga Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva turizma, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva zdravstva, Ministarstva poljoprivrede i dio poslova iz djelokruga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija.

Natrag