U Nar. nov., br. 109 od 5.12.2018. objavljena je Uredba o visini minimalne plaće koja stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.

Natrag