U Nar. nov., br. 109 od 5.12.2018. objavljena je  Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika  koja stupa na snagu 13. prosinca 2018. godine

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16, 11/17, 129/17, 5/18 i 66/18) dosadašnji Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz članka 7. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) koji je sastavni dio Uredbe.

Natrag