U Računskom planu koji je sastavni dio Pravilnika o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu zamjenjuje se tekst odjeljka »4512 – Tekuće donacije iz EU sredstava« tekstom »4512 – Stipendije«, a tekst odjeljka »4513 – Stipendije« tekstom »4513 – Tekuće donacije iz EU sredstava«.

Natrag