PROMJENE NA TEB-ovom TELEFONSKOM SERVISU OD 1.1.2019.

Poštovani pretplatnici,

s ciljem unaprjeđenja kvalitete usluge TEB-ovog telefonskog servisa i smanjenja vremena čekanja do javljanja TEB-ovih savjetnika, od 1.1.2019. umjesto dosadašnja 3 područja uvodimo 6 područja koje pretplatnici mogu odabrati nakon unosa svog PIN-a, kako slijedi:

 

1. Porez na dohodak, plaće, doprinosi i JOPPD obrazac

Pod brojem 1 možete postavljati pitanja u vezi obračuna i isplate svih vrsta dohodaka (dohodak od nesamostalnog rada - plaća, dohodak od samostalne djelatnosti, drugi dohodak, dohodak od kapitala te dohodak od imovine i imovinskih prava), obračuna i isplate ostalih oporezivih i neoporezivih primitaka koje ostvaruju radnici i druge fizičke osobe, obračuna doprinosa za obvezna osiguranja, obračuna ostalih doprinosa, popunjavanje i podnošenje JOPPD obrasca, odnosno ostala pitanja u vezi primjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima te njihovih provedbenih propisa.

 

2. PDV, porez na promet nekretnina, trošarine i posebni porezi, fiskalizacija

Pod brojem 2  možete postavljati pitanja u vezi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost i PDV Direktive EU, Zakona o porezu na promet nekretnina, Zakona o trošarinama, Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, Zakona o posebnom porezu na motorna vozila te njihovih provedbenih propisa, Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača.

 

3. Računovodstvo i sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika

Pod brojem 3 možete postavljati pitanja u vezi poduzetničkog računovodstva i primjeni Zakona o računovodstvu i računovodstvenih standarda (HSFI i MSFI), odnosno pitanja u vezi evidentiranja (knjiženja) poslovnih događaja, te sastavljanja i podnošenja propisanih godišnjih financijskih izvještaja.

 

4. Porez na dobit

Pod brojem 4  možete postavljati pitanja u vezi utvrđivanja porezne osnovice i obveze poreza na dobit te podnošenja godišnje prijave poreza na dobit, kao i ostala pitanja u vezi primjene Zakona o porezu na dobit i njegovih provedbenih propisa.

 

5. Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika te računovodstvo neprofitnih organizacija

Pod brojem 5 možete postavljati pitanja u vezi računovodstva proračuna i proračunskih korisnika te računovodstva neprofitnih organizacija, odnosno pitanja o primjeni Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

6. Radni odnosi, javna nabava, GDPR, ovrha i ostala srodna područja

Pod brojem 6 možete postavljati pitanja u vezi radnih odnosa, javne nabave, ovrhe, GDPR-a i pitanja o ostalim povezanim područjima.

 

Naglašavamo da od 1.1.2019. neće biti moguće prespajanje iz jednog u drugo područje, pa će za svako pojedino područje trebati zvati posebno.

 

Podsjećamo da je PIN tajni broj namijenjen isključivo pretplatniku kojem je dodjeljen, i nije ga dozvoljeno obznaniti drugima!

 

Vjerujemo da će ove promjene unaprijediti naš telefonski servis i rezultirati kvalitetnijom i bržom uslugom, na zadovoljstvo svih naših pretplatnika.  

 

Srdačan pozdrav iz TEB-a!

Natrag