U Nar. nov., br. 71 od 4.8.2018. objavljen je Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika koji stupa na snagu 12.8.2018.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, način vođenja, pravo pristupa i zaštita podataka Registra Središnjeg registra osiguranika.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, broj 22/14).

Natrag