U Nar. nov., br. 1 od 3. siječnja 2018. objavljen je Pravilnik o Registru koncesija koji stupa na snagu dana 15. siječnja 2018.

Pravilnikom o Registru koncesija  uređuje se Registar koncesija, a naročito oblik i vođenje Registra koncesija, subjekti upisa, obveznik i podnošenje dokumentacije za unos, provjera dokumentacije i unos podataka, plaćanje i evidentiranje naknade za koncesiju, pregled podataka upisanih u Registar koncesija, pohranjivanje te zaštita i čuvanje podataka, propisuje se obrazac Godišnje izvješće davatelja koncesije o ugovorima o koncesiji i Obrazac plan davanja koncesija.

Natrag