Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 92/18) donesen je temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 20/18). Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 25.10.2018.  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_92_1800.html

Natrag