U Nar. nov., br. 94/18 od 24. listopada 2018. objavljen je Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom, koji stupa na snagu 1. studenoga 2018. godine.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom. Javno nadmetanje provodi se ako je više osoba podnijelo zahtjev za kupnju izravnom pogodbom istog poljoprivrednog zemljišta, a organizira ga i provodi Ministarstvo poljoprivrede.

Natrag